Pojištění lodí

Sjednejte si pojištění lodí. Součástí pojištění je kromě havarijního pojištění odpovědnost při běžném užití nebo při soutěžích.


Mám zájem

Pojištění plachetnic, motorových člunů a plavidel

Pořízení a provoz plachetnice nebo motorového člunu není levnou záležitostí. Například na nákup nejlevnější nové plachetnice Bavaria Easy 9.7 si budete muset připravit v přepočtu více než 1,5 milionu korun. Vzhledem k vysoké hodnotě lodi, možnému riziku jejího poškození nebo způsobení škody při plavbě třetím osobám je potřeba myslet na pojištění plavidla. Na stránkách Pojisteni.com si můžete sjednat pojištění plavidla, pojištění odpovědnosti z provozu plavidla a pojištění propadnutí kauce při pronájmu plavidla.

 

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem rekreačního plavidla

Pro sjednání pojištění odpovědnosti je především potřeba mít oprávnění k plavbě. Máte možnost sjednat si plnění pro újmu na životě 10–125 milionů Kč, přičemž pro Chorvatsko platí limit 15 milionů Kč, pro Itálii 125 milionů Kč.

 

Pro škodu na věci platí pojistný limit 2 miliony Kč, pro jinou újmu na jmění pak 80 tisíc Kč.

 

Spoluúčast na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem plavidla je 10 %, minimálně však 2 500 Kč, maximálně 20 000 Kč.

 

Můžete si zvolit územní platnost pro Evropu nebo celý svět.

Havarijní pojištění

V oblasti havarijního pojištění rekreačního plavidla lze volit mezi rozsahem:

- živel, odcizení

- živel, odcizení, vandalismus

- živel, odcizení, havárie

- živel, odcizení, vandalismus, havárie

- živel, vandalismus, havárie

 

Spoluúčast u tohoto pojištění je stanovena na 5 %, nejméně však 5 000 Kč. Pojistku je možné vinkulovat.

Pojištění rekreačního plavidla

Rekreačním plavidlem se rozumí například motorový člun, obytná loď, menší plachetnice, námořní jachta, katamarán a další plavidla, která nejsou využívána pro závody a soutěže. Pojištění kryje jak škody na samotném plavidle, tak i škody na jeho obvyklém příslušenství a vybavení.

Chráněni jste vždy v případě:

  • Havárie
  • Živelní události
  • Vandalismu
  • Odcizení

Pojištění rekreačního plavidla se sjednává pro Českou republiku nebo Evropu a Středozemní moře.

Majitelé plavidel si musí dát pozor také na výluky z pojištění. Pojišťovna vám škodu neproplatí v případě, pokud plavidlo vedla osoba bez příslušného oprávnění, byla-li způsobena úmyslně pojištěným, vůdcem plavidla, posádkou na palubě lodi nebo pod vlivem alkoholu.

Pozor si musíte dát i na oblast, ve které plujete. Náhradu škody nezískáte v případě škody, ke které došlo při plavbě mimo schválenou oblast. Majitelé plavidel nesmí podceňovat ani pravidelnou údržbu lodi. Pojistné plnění nezískáte, pokud došlo ke škodě následkem stáří plavidla nebo jeho zanedbané či nedostatečné údržby.

Pojištění odpovědnosti za újmu při závodech a soutěžích

U Vaší lodě si také můžete pojistit odpovědnost za újmu při závodech a soutěžích.

 

Pojistné limity pro újmu na životě je u tohoto pojištění 9–125 milionů Kč, při škodě na věci 9 milionů Kč a pro jinou újmu na jmění 80 000 Kč.

 

Spoluúčast na tomto pojištění je 10 %, nejméně 5 000 Kč, nejvíce pak 40 000 Kč.

 

Pojištění lze sjednat krátkodobě, na 1, 2, 5, 8 měsíců nebo také jako celoroční.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem plavidla

Stejně jako na silnici odpovídáte také na vodě za všechny škody, které způsobíte třetím osobám. Stát se může cokoliv – srazíte se například s jiným plavidlem, odřete sousední loď při kotvení nebo poškodíte vybavení přístaviště. Pro tyto případy je potřeba mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem plavidla. Pojištění odpovědnosti se vztahuje také na újmy na životě, škody na věci a jiné újmy na jmění. Z pojištění odpovědnosti rekreačního plavidla nejsou hrazeny škody způsobené členům posádky.

Pojištění plavidel od Allianz nabízí několik limitů pojistného plnění. Cenu pojištění (kromě výše zvoleného limitu pojistného plnění) ovlivňuje v případě plachetnic celková plocha základního oplachtění. Pojistit lze plachetnici s plochou oplachtění od 10 až do 100 m2. U ostatních plavidel s motorem je pro výpočet pojistného rozhodující maximální výkon motoru (od 15 do 200 kW). Pojistit lze jak plachetnice určené k rekreaci, tak i plachetnice pro závody a soutěže.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem rekreačního plavidla si můžete sjednat pro Evropu a Středozemní moře.

Limity pojistného plnění:

  • 10, 15, 25 nebo 145 milionů korun v případě újmy na zdraví
  • 2, 10 nebo 15 milionů korun pro škody na věci
  • 80 tisíc korun pro jinou újmu

Při škodě vyžaduje pojišťovna spoluúčast pojištěného ve výši 10 % z pojistného plnění. Minimální částka spoluúčasti v případě pojištění odpovědnosti u lodí pro rekreační platbu je 2 500 korun, maximálně však 20 tisíc korun. Pokud se jedná o plavidlo určené pro závody a soutěže, pohybuje se částka spoluúčasti od 5 do 40 tisíc korun.

 

Pojištění propadnutí kauce

Pronájem plachetnice, motorového člunu nebo jiného plavidla je hojně využívanou alternativou k vlastnění lodě. Při pronájmu vyžadují pronajímatelé složení vratné kauce, jejíž propadnutí si můžete pojistit. Cena pojištění se odvíjí od výše kauce. Uzavřít si můžete jak jednorázové pojištění, tak i roční. Pokud v kalendářním roce uzavřete více než jedno pojištění kauce a u předchozích pojištění vám nevznikla žádná pojistná událost, můžete získat slevu až do výše 40 % z pojistného. Spolu s jednorázovým pojištěním si můžete připlatit také za připojištění odpovědnosti, u kterého jsou kryty škody na životě až do výše 15 milionů korun, škody na věci do 2 milionů korun a jiné újmy na jmění do 80 tisíc korun.


Kontaktní údaje


Vyplňte prosím následující údaje, abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou pojištění.

Pole označená jsou povinná.


Porovnáte nabídku všech následujících pojišťoven

Allianz